Muziekschool


Met muziek door het leven ...

Een mooie uitdrukking, en onze harmonie probeert er dan ook alles aan te doen om de muziek naar de mensen te brengen!

Daarom beschikt onze harmonie over een eigen muziekschool waar iedereen, zonder enige voorkennis, muziek kan leren. Wij organiseren namelijk jaarlijks opleidingen notenleer, instrument en samenspel.

Vanaf september 2004 zijn voor de tweede keer met onze seniorenopleiding gestart. Volwassenen en senioren die reeds lang de eerste stap hadden willen zetten om muziek te leren en samen muziek te maken, maar het nog niet gedaan hadden, boden wij de mogelijkheid.

Inschrijven voor het volgend schooljaar kan op volgend adres : muziekschool@knaveldegem.be

1. Welke Opleidingen?

Notenleer : indien voldoende kandidaten wordt slechts gestart (min. 4)
twee jaar gratis (1 x per week ; 1 uur)
eventueel derde jaar betalend : 7 € per les

Instrument : start na 1 jaar notenleer
drie jaar gratis (1 x per week ; ½ u)
na drie jaar betalend : 3.5 € per les

Samenspel : start na 1 jaar instrument
als voorbereiding op toetreding tot harmonie
gratis (1 x per week ; 1.5 uur)

2. Tijdstip en plaats

Het schooljaar loopt van 1 september tot 30 juni.
Alle lessen gaan door in het Gemeentehuis, Markt te Veldegem.

Notenleer : Zaterdagvoormiddag
Dwarsfluit : Maandagavond
Houtblazers : Donderdagavond / vrijdagavond
Koperblazers : Dinsdagavond
Samenspel : Zondagvoormiddag
De volgende lessen samenspel gaan door op zondagen 4,11,18,25 januari + 1,22 februari + 1,22,29 maart + 19 april + 3,10,17 mei + 7,14,28 juni.


3. Instrumenten

Voor de opleidingen instrument krijgt de leerling gratis een instrument ter beschikking waarvoor een uitleenovereenkomst wordt opgemaakt.

4. Gegevens lesgevers

Coördinatie : Jos Vanbesien 0472/90.56.71
Notenleer : Desmet Jozef 0473/39.08.68
Dwarsfluit : Vandierendonck evelyn 050/38.57.69
Koperblazers : Gevaert Kris 0474/75.59.06
Houtblazers (saxofoon): Verplancke Christof 0472/91.56.28
Houtblazers (klarinet): Rogiers Vicky 0498/54.97.12
Samenspel : Yde Martijn 0498/57.13.61

Heeft u interesse in een van onze opleidingen?
Stuur een mailtje naar muziekschool@knaveldegem.be
en wij zullen u zo spoedig mogelijk contacteren.

  
 


© 2003 KNA Veldegem. All rights reserved info@knaveldegem.be